• Billig frakt & snabb leverans
  • 4.6 i betyg på Trustpilot
Snus och tobaksskatt 2023

Höjd snus- och tobaksskatt 2023

Skattehöjningar är inget nytt fenomen bland snusare. Bara sedan 2006 och fram tills det att den senaste skattehöjningen slog igenom - hade skatten ökat med hela 370%. I år höjdes skatten ytterligare, vilket helt enkelt innebär att du som snusare numera betalar mer för snuset. Men hur fungerar egentligen tobaksskatt och snus, och vad gäller för tobaksfritt snus? Läs mer för att lära dig mer om tobaksskatt!Tobaksskatt – vad är det?

Tobaksskatten är en extra skatt som tillämpas på samtliga produkter som innehåller tobak. Extraskatten har även ett annat namn, nämligen punktskatt, vilket innebär ett påslag som betalas per styck eller kilo av en tobaksvara. Vidare tillämpas den svenska punktskatten på alla tobaksprodukter som importeras till eller produceras i Sverige.

Punktskatten påverkar följande tobaksprodukter:

  • Cigaretter
  • Cigariller
  • Röktobak
  • Tuggtobak
  • Snus

Hur mycket höjs tobaksskatten under 2023?

Förslaget som framfördes under hösten 2022, slogs igenom under januari 2023. Det innebär en ökning från 468 kronor, till dagens 508 kronor per kilo snus.


Vad kommer snus att kosta under 2023?

För att beräkna tobaksskatt - ponera att du som snusare snusar en dosa om dagen. Fortsätter du i samma takt efter det att skatten trummades igenom, innebär det att du under 2023 betalar ca 3 700 kronor i skatt. Det räknar heller inte in momsen på 25%.


Varför höjs skatten på snus?

Tobaksskatten har införts av staten dels som ett hjälpmedel för att styra konsumtion i samhället, dels för att driva in intäkter som ska täcka samhällskostnader som resultat av tobakskonsumtion. Bara beskattning av snus drog under föregående år in hela 3,4 miljarder kronor till svenska staten. Tillsammans med den senaste höjningen, har dessa intäkter ökat med hela 100 miljoner.

Men, enligt en ESO-rapport från 2019 visade det sig att den dåvarande punktskatten var ca 4,5 gånger så hög som den uträknade samhällsskadan. Rapporten visar även att trots höjningar som motiveras av folkhälsa, har snusandet och andelen snusare faktiskt ökat till samma nivå sedan innan skattehöjningarna. Kanske skulle en högre siffra ge större effekt, men det är heller inte bevisat som en effektiv metod. Samtidigt är det viktigt att punktskatter tar hänsyn till de olika hälsorisker som olika tobaks- och nikotinprodukter har, så att det exempelvis skapas incitament för rökare att välja andra alternativ än cigaretter.


Hur beräknas skatt på snus och tobak?

Tobaksskatten fastställs delvis inom EU.Alla länder måste förhålla sig till ett minibelopp som bestäms på EU-nivå, men länder kan välja att ha en högre skatt. Därför skiljer sig tobaksskatten något mellan olika länder. I Sverige råder exempelvis en nationell skatt som är högre än EU:s miniskatt. Även för olika tobaksprodukter skiljer sig skatten, som baseras på potentiell fara för konsumenter och samhället. Det är av just denna anledning som cigaretter beskattas högre än snus i Sverige.


Skatt på vitt snus – Vad gäller?

Historiskt sett har skatten på vitt snus alltid varit lägre, och så var även fallet i senaste förslaget om 200 kronor per kilo tobaksfritt snus.

Men, i december gick Aftonbladet ut med läckta dokument som visade på att EU-kommissionen i Bryssel planerar att chockhöja skatten på det tobaksfria snuset. Syftet var att revidera tobaksskatten inom EU med en minibeskattning, som enligt dokumentet även ska inkludera tobaksfritt snus. Förslaget skulle innebära en punktskatt på alternativa produkter om ca 1460 kronor per kilo. Det är en ökning på hela 720 procent från dagens skatt på nikotinpåsar i Sverige.


Skatt på lössnus

Skatten för lössnus är ett ännu mer komplicerat pussel. Under 2021 trädde nya bestämmelser i kraft som reglerade råtobaken i samma utsträckning som röktobak. Det ledde till en ökning på 1000 procent, vilket innebär att tillverka eget snus är lika dyrt som att röka.