• Billig frakt & snabb leverans
  • 4.6 i betyg på Trustpilot
Studie Velo BAT

Växande bevisning om vikten av att erbjuda alternativ till rökare - Ny studie om Velo nikotinpåsar

Ny forskning bidrar till en växande bevisning om vikten av mindre skadliga alternativ för rökare. I samband med att tobaksrelaterade sjukdomar är fortsatt en ledande orsak till förtida död, publicerades nyligen en studie i “Biomarkers Journal” som belyser och utforskar effekterna av nikotinpåsar från Velo jämfört med deltagare med olika rökvanor. Resultaten som framkom bidrar till viktig ny data och insikter om den faktiska hälsoeffekten av att nikotinpåsar jämfört med rökning och stärker argumentet för nikotinpåsar som en produkt med mindre risk.

Bakgrund till studien - Hälsoeffekter av nikotinpåsar och rökning

Forskningen som genomfördes bestod av en tvärsnittstudie och syftade till att jämföra biomarkörer för exponering och potentiell skada, samt fysiologiska och subjektiva hälsomått bland nikotinpåseanvändare och deltagare med olika rökvanor. Studien inkluderade deltagare från både Sverige och Danmark och i åldrarna 19-55 år. Deltagarna bestod av användare av nikotinpåsar från Velo, rökare, tidigare rökare och personer som aldrig tidigare rökt. För att jämföra biomörksnivåerna mellan grupperna använde deltagarna sina produkter precis som vanligt under 6 månader. Därefter utfördes olika prover, inklusive blod- urin- och andningsprover, samt ytterligere kliniska mätningar. 

  • Syftet med studien var att undersöka och jämföra biomarkörer för exponering och potentiell skada samt fysiologiska och subjektiva mått bland deltagare
  • Forskningen bestod av en tvärsnittsstudie 
  • Deltagarna, från både Sverige och Danmark och i åldrarna 19-55 år, bestod av nikotinpåseanvändare, nuvarande rökare, tidigare rökare och personer som aldrig rökt.

Resultaten bidrar till växande bevisning för nikotinpåsar som mindre skadligt alternativ

I resultaten framkommer det att användare av Velo nikotinpåsar påvisade bättre resultat på flera indikatorer kopplade till rökrelaterade sjukdomar. Detta inkluderar biomarkörer för expnering och potentiell skada som är relevanta för cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt resultaten visade nikotinpåseanvändare även på lägre nivåer av exponeringsmarkörer baserade på prioriterade toxiner från WHO, samt fördelaktiga skillnader i majoriteten av biomarkörer för potentiell skada.

Summering av studien

Resultaten bidrar till ett växande argument för nikotinpåsar som en produkt med mindre risk än rökning. Vidare bidrar detta till nya insikter om hälsoeffekterna av rökning jämfört med nikotinpåsar och stärker argumentet för skadereduktion genom alternativ som nikotinpåsar.